NLPA – Diensten

Natuurlijke Landbouw Projecten & Advies coördineert projecten rondom het ontwerp en de integratie van permacultuur principes, circulaire en herstellende landbouw en veeteelt methoden, samengevat als natuurlijke landbouw methoden.

We ondersteunen en begeleiden alle agrarisch ondernemers, dus bestaande landbouwers, akkerbouwers, veehouders, landgoedeigenaren, gemeentes, provincies en natuurorganisaties met het traject van doelstellingen en visie formuleren tot aan de uitvoer van de plannen.

Dit kunnen kortdurende trajecten zijn voor alleen een ontwerp, met verschillende mogelijkheden voor mate van advies. Daarnaast kan er ook een traject ingezet worden voor advies over langere periode waarbij meer aandacht besteed wordt aan het leren observeren van de omgeving en het implementeren van natuurlijke landbouw methodes.

We kunnen verschillende rollen spelen in het traject van idee tot aanleg en beheer:

 • Coördineren, plannen, structureren van een project
 • Ontwerpen en ondersteunen bij aanleg en beheer
 • Mensen en/of partijen verbinden, zoals gemeente, waterschappen, buurt, landelijke overheid, natuurorganisaties, grondeigenaren
 • Draagvlak voor het project creëren of vergroten in de omgeving
 • Begeleiden en coachen van boeren bij een omschakeling naar natuurlijke landbouw
 • Inspireren en informeren door het geven van cursussen en presentaties
 • Kennis verzamelen en interpreteren door onderzoek en rapporteren

Producten

Er kunnen verschillende producten opgeleverd worden:

 • Omgevingsanalyse van locatie (o.a. bodemkwaliteit, biodiversiteit, ligging, historische kenmerken, relevante gegevens over de elementen zon, wind, water/neerslag)
 • Belangenanalyse en Burgerparticipatie traject (verschillende spelers kunnen betrokken worden bij het proces, zodat er uiteindelijk een stevig draagvlak is voor de implementatie van het natuurlijke landbouw project. Hiermee heeft het project/initiatief lange termijn perspectief)
 • Ontwerp voor de locatie
 • Bedrijfsplan, SWOT-analyse en verdienmodel
 • Marketing– en/of Draagvlak-plan
 • Monitoringsplan voor het project (gegevens verzamelen over de ontwikkeling van een natuurlijk landbouw project is nog steeds van groot belang om deze vorm van landbouw breder uit te zetten)

Samenwerking

Om een uitgebalanceerd en duurzaam ontwerp te maken dat ook écht werkt, denken verschillende mensen mee in de projecten. We zetten studenten én specialisten met verschillende vakgebieden (bv. permacultuur, vermarkten, afzet, beheer, ecologie, watermanagement) in, om vanuit een zo breed mogelijke scope naar het ontwerp en realisatietraject te kijken.