Over NLPA

Boeren is het mooiste vak dat er is. Je mag werken met planten en dieren en mooie producten produceren om anderen te voeden. Je bent veel buiten aan het werk, voelt je verbonden met de natuur in je omgeving, ziet je dieren en planten groeien. En je bent eigen baas, neemt je eigen beslissingen, kunt lekker ondernemen. Althans… Al die dingen, daar zou het om moeten gaan…

NLPA wil:

  1. een rol spelen in de verandering van platte, weidse, winderige landschappen naar struweelachtige coulissen-landschappen, waarin voedsel geproduceerd wordt in bosachtige systemen, zoals heggen, bosranden, bosweides en bos-akker-rijenteelt. Flora en fauna floreren weer en je kunt weer toevallig wild tegenkomen in plaats van op zoek te gaan als je door deze landschappen.
  2. bereiken dat boeren luisteren naar en/of toegeven aan hun aangeboren gevoel voor de natuur en ondernemen, en dat ze hiernaar gaan handelen. De drijfveer van agrarisch ondernemers om hun bedrijf te runnen wordt dan niet meer vanuit de markt opgelegd, maar komt vanuit de kern van de boer zelf. Hiermee blijft de boer in zijn waarde. Even belangrijk is dat dieren en ecosystemen in hun waarden erkend worden. Voedselproductie moet in de toekomst juist weer haar basis vinden in natuurlijke ecosystemen.
  3. dat meer agrarisch ondernemers open en transparant zijn over en ambassadeur zijn van hun eigen bedrijf of landbouwmethode, richting hun sociale en maatschappelijke omgeving.

Bij alles wat we doen handelen we vanuit de basisprincipes:

  • Iedereen zou moeten handelen vanuit hun visie.
  • Voedselproductie met goede opbrengsten en het verbeteren van bodem-, water- en luchtkwaliteit, ecosystemen en biodiversiteit gaan prima samen, zolang je maar slimme combinaties maakt en vooral observeert en waarneemt wat er in je omgeving van nature groeit en bloeit en gebruikt wat er al is.
  • Dieren worden in hun waarde gelaten wanneer ze hun natuurlijke gedrag kunnen uiten en ze ingezet worden naar de functies die ze van oorsprong hebben.
  • Produceer producten waar in je omgeving vraag naar is en werk samen met andere kleinschalige producenten om een lokale markt op te bouwen voor je producten.

Bekijk welke diensten wij kunnen leveren.