Natuurlijke veehouderij

Bij natuurlijke landbouw observeer je als boer de natuur en laat je die het werk doen, terwijl je waar nodig bestuurt, zodat je natuur creëert én landbouw kunt bedrijven met goede opbrengsten. Bij natuurlijke veehouderij zoek je ook dat evenwicht tussen ‘zonder menselijk ingrijpen’ en ‘produceren wat de markt vraagt’. Bij natuurlijke veehouderij worden de dieren extensief gehouden, hun natuurlijke functies worden slim gebruikt, de dieren worden veelal gevoerd in een gesloten kringloop en de inkomsten per kg vlees zijn hoger dan gangbaar.

Er zijn verschillende criteria voor natuurlijke veehouderij. Voor het ‘natuurlijke’ gaat het allemaal om de mate waarin het dier;

  • Haar natuurlijk gedrag kan uiten
  • Leeft in haar natuurlijke leefomgeving
  • Natuurlijke relaties kan aangaan met haar omgeving
  • Natuurlijke voeding kan vinden in haar omgeving

Voor de veehouderij, dus de landbouwkant, gaat het om;

  • Dat de veehouderij zo is ingericht dat de boer prettig en efficiënt kan werken
  • Wat de consument natuurlijk vindt en wil beleven bij het vlees/wol/ei/leer dat ze aanschaft
  • Welke producten de consument wil kopen tegen een prijs die de extensieve vorm van veehouderij kan dragen

Er zijn verschillende voorbeelden van natuurlijke veehouderij, zoals grote grazers in natuurgebieden. Maar ook kippen extensief gehouden in mobiele hokken, of in boomgaarden, en varkens in bossen, of ingezet als ploeg op een akker of weiland. Lees hier een artikel over Landschapsvarkens.